تیتر ۲۰

جان باختن آتش‌نشان هنگام خاموش کردن آتش

این همکارمان حدود 37 سال سن داشت و یک بار دیگر جامعه آتش نشانان را داغدار کرد. 

کلیدواژه: