تیتر ۲۰

قتل موبد زرتشتی به دست افراد ناشناس

 موبد آرش کسروی سال گذشته برای آیین درگذشت پدر خود داریوش کسروی از کالیفرنیا به ایران، شهر کرمان سفر کرد و برای رسیدگی به کارهای انحصار وراثت در کرمان سکونت گرفت.

کلیدواژه: