تیتر ۲۰

بندر بیروت، قبل و بعد از انفجار (عکس)

بندر اقتصادی بیروت دیروز در اثر انفجار مواد شیمیایی به ویرانه ای بزرگ تبدیل شد.

کلیدواژه: عکس