تیتر ۲۰

کشف محموله ۷ میلیاردی انواع پودر بدنسازی قاچاق در هرمزگان

این مقام انتظامی ارزش ریالی کالا های قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: در این رابطه ۲ متهم، راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.

کلیدواژه: قاچاق