تیتر ۲۰

گروگان‌گیری خونین در هتل پایتخت سومالی/ مهاجمان الشباب کشته شدند

گزارش شده که یک مقام ارشد وزارت ارتباطات و یک کارمند وزارت دفاع در میان کشته‌شدگان این حادثه هستند و بیش از دهها نفر نیز مجروح شده‌اند.

کلیدواژه: