تیتر ۲۰

برخورد نفتکش با کشتی باری در آب های چین (+عکس)

کلیدواژه: کشتی عکس