تیتر ۲۰

نوجوان ۱۲ ساله در دریای چابهار غرق شد

با تلاش بی وقفه نیروهای امدادی این جمعیت ساعت ۱۸ و ۵۵ دقیقه جمعه جنازه این نوجوان از دریا به بیرون آورده و تحویل خانواده شد.

کلیدواژه: