تیتر ۲۰

پلیس در تعقیب شکارچی زنان تنها / مرد جوان با کلاه سیاه لبه دار

او تاکنون سراغ 6 زن رفته / مرد نقاب دار بیشتر نقشه‌هایش را در محدوده خیابان‌های دولت آباد و شهرری اجرا کرده است، اما در خیابان دماوند و پیروزی نیز چند سرقت داشته

کلیدواژه: پلیس