تیتر ۲۰

سوختن لاستیک‌های مستعمل عامل ایجاد دود غلیظ در شهریار تهران

با تنظیم صورتجلسه و اخطاریه تعطیلی، فعالیت این کارگاه غیر مجاز لاستیک متوقف و تعطیل شد.

کلیدواژه: