تیتر ۲۰

500 تن کارتن در شهرک صنعتی مهاباد سوخت

در این عملیات ۳۰ آتش‌نشان مشغول اطفای به همراه جداسازی و ایمن سازی محیط بودند که در نهایت پس از پنج ساعت  آتش را به طور کامل مهار کردند.

کلیدواژه: