تیتر ۲۰

سقوط پل هوایی بر روی 2 خودرو در زنجان؛ یک فوتی و 6 مصدوم

کلیدواژه: