تیتر ۲۰

اسلامشهر/انفجار کپسول CNG خودرو 4 تن را مجروح کرد

حادثه انفجار کپسول CNG خودرو در پارکینگ یک منزل در اسلامشهر محدوده زرافشان رخ داد

کلیدواژه: