تیتر ۲۰

بازداشت دزدهای ۵۰ منزل در تهران/6 سارق و 2 مالخر

در تحقیقات میدانی در محدوده جغرافیایی محل سرقت آغاز و به دست آمد سارقان در اکیپ های ۳ و ۴ نفره با استفاده از ماسک با خودرو پژو ۲۰۷ و موتورسیکلت در محل های سرقت حاضر شده اند.

کلیدواژه: