تیتر ۲۰

کارمند شهرداری کرج پول قبض‌های جریمه را به جیب میزد

متهم به صراحت اعلام کرد که با ارائه شماره حساب شخصی خودش به یکی از دفاتر پیشخوان دولت، هفت میلیارد ریال از عوارض پرداختی شهروندان به حساب او واریز شده است.

کلیدواژه: