تیتر ۲۰

مرگ نقاش مشهور مراکشی بر اثر کرونا

«موج» از نشانه های اصلی نقاشی‌های این هنرمند مراکشی است که آثارش در نمایشگاه‌های متعدد و در کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شدند.

کلیدواژه: کرونا