تیتر ۲۰

بازداشت مدیر کانال تلکرامی در یزد به اتهام "تشویش اذهان"

متهم پرونده، در روند بازجویی خود علل این اقدام خود را تحت تاثیر قرار گرفتن اخبار کذب و نشر شده در شبکه‌های اجتماعی و جذب عضو در گروه به منظور کسب درآمد بیان کرد .

کلیدواژه: