تیتر ۲۰

مهاجم حمله به کلیسای نیس همچنان در بیمارستان؛ بازجویی از مظنونان ادامه دارد

یک فرد ۲۹ ساله تونسی که مظنون است در طی مسیر سفر مهاجم به فرانسه با او همسفر بوده است، بازداشت شد.

کلیدواژه: