تیتر ۲۰

کشف شکلات‌های روانگردان حاوی T.H.C /سه تن بازداشت شدند

بیشترین دنبال‌کننده مربوط به صفحه اینستاگرامی با 63 هزار و 800 فالور بوده در این صفحه ادمین، اقدام به فروش شکلاتهایی حاوی روانگردانهای مخرب می‌کرد

کلیدواژه: