تیتر ۲۰

عربستان/حمله به گردهمایی دیپلمات‌های خارجی در قبرستان غیرمسلمانان

در این مراسم نمایندگان چندین کنسولگری خارجی از جمله فرانسه حضور داشته‌اند.

کلیدواژه: عربستان