تیتر ۲۰

وقوع حریق در مجتمع مسکونی در تهران/ نجات پسر خردسال از مرگ

لوازم داخل منزل سوخته و دود بسیار غلیظی طبقات را فراگرفته بود. افرادی از سایر واحد های مسکونی نیز تقاضای کمک می کردند.

کلیدواژه: