تیتر ۲۰

هشدار وقوع سیل در کردستان

اوج فعالیت این سامانه بارشی از جمعه شب تا اوایل صبح یکشنبه خواهد بود  و بطور فراگیر تمام نقاط استان را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه: