تیتر ۲۰

۶ کشته بر اثر انفجار گاز در روستای شمس آباد چهاردانگۀ تهران

متاسفانه ۳ برادر به همراه خواهرزاده شان و دو نفر که ظاهراً از دوستان این افراد بودند در این حادثه جان باختند.

کلیدواژه: