تیتر ۲۰

افغانستان/ 8 کشته در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل

تعدادی زن،‌ کودک و افراد کهنسال در بین مجروحان حادثه قرار دارند و بیم این می رود که شمار تلفات جانی انفجار صبح روز یکشنبه افزایش یابد.

کلیدواژه: