تیتر ۲۰

بازداشت عامل تیراندازی در میدان مرکزی میوه‌ و تره‌بار تهران

علت اصلی این درگیری اختلاف حساب شخصی متهم با یکی از غرفه دارهای بازار میوه و تره بار بود و متهم با تهیه یک قبضه سلاح جنگی قصد کشتن این فرد را داشته که علیرغم تیراندازی و شلیک مستقیم به وی، گلوله ها کمانه کرده و فقط سبب تخریب شیشه های غرفه مورد نظر شد...

کلیدواژه: مرکزی