تیتر ۲۰

چهارمحال و بختیاری/ برف راه ارتباطی ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ را مسدود کرد

رف سبب شد تا راه ارتباطی ۱۵ روستای دهستان موگویی، ۱۲ روستای بخش بازفت و سه روستا در بخش دوآب صمصامی مسدود شود.

کلیدواژه: