تیتر ۲۰

کشف داروی قاچاق ساخت ترکیه نزدیک مرز ایران

نیروهای ژاندارمری استان وان ترکیه، مقادیری اقلام و تجهیزات پزشکی قاچاق را در نزدیکی مرز ایران کشف و ضبط کردند.

کلیدواژه: ترکیه قاچاق