تیتر ۲۰

در سال 99/ مرگ ۹۱ نفر به دلیل گازگرفتگی در تهران

از تعداد ۹۱ فوتی گازگرفتگی در۹ ماهه سالجاری ۷۲ نفر مرد و ۱۹نفر نیز زن بوده‌اند.

کلیدواژه: سال 99