تیتر ۲۰

کشف ۷۵ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه

در این بازرسی ماموران موفق به کشف ۷۵ کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به شکل ماهرانه ای داخل خودرو جاساز شده بود، کشف کنند.

کلیدواژه: