تیتر ۲۰

آتش سوزی در جنگل جواهر ده رامسر

. بخشی از جنگل منطقه " اشکته چال" بخش جواهرده این شهرستان شامگاه جمعه دچار آتش‌سوزی شد. آتش سوزی در ارتفاعات و منطقه سخت گذر رخ داده است

کلیدواژه: آتش سوزی