تیتر ۲۰

نجات ۲۵ نفر از مجتمع آتش گرفته در تهران

محل آتش سوزی یک ساختمان پنج طبقه مسکونی ۱۰ واحده بود که در طبقه منهای یک این ساختمان سه دستگاه خودرو وجود داشت که یکی از خودروها که خودروی BMW بود دچار حریق شده بود. 

کلیدواژه: