تیتر ۲۰

درگیری مسلحانه با پلیس در دروازه سعدی شیراز ۳ مجروح برجا گذاشت

ماموران از فردی که در حال پرسه‌زنی بود خواستند که مدارک هویت خود را ارائه کند اما این فرد با یک قبضه اسلحه کلت کمری به سمت هر ۲ مامور تیراندازی کرد و باعث مجروح شدن آنان از ناحیه انگشت و کمر شد.

کلیدواژه: پلیس