تیتر ۲۰

مرگ عابر پیاده در برخورد با قطار در آبیک قزوین

پس از  پنج دقیقه نیروهای فوریت‌های پزشکی آبیک شهری بر بالین مصدوم حاضر شدند اما مصدوم به علت شدت برخورد دچار قطع چند عضو بدن شده بود و علائم حیاتی هم نداشت.

کلیدواژه: