تیتر ۲۰

کشف ۱۸ قطعه شی دوران هخامنشیان در دلفان لرستان

در بازرسی از خودروی یادشده ۱۸ قطعه باستانی شامل، یک عدد جام، یک عدد کوزه فلزی،  ۱۳عدد سکه، یک عدد مهر استوانه ای و ۲ عدد پلاک گردن آویز که طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی مربوط به دوره هخامنشیان است، کشف شد.

کلیدواژه: