تیتر ۲۰

احتمال مرگ ۱۵۰ تن در هند پس از شکسته شدن یخچال طبیعی هیمالیا

یکی از شاهدان این حادثه گفت: در این حادثه دیواری از غبار، سنگ و آب همچون بهمن سرازیر شد. این اتفاق به سرعت رخ داد و زمانی برای اعلام وضعیت هشدار وجود نداشت.

کلیدواژه: