تیتر ۲۰

سقوط بهمن در طالقان/ سه پرسنل اداره برق مفقود هستند

یک نفر از زیر بهمن با آسیب دیدگی جزئی بیرون آمده است اما فعلاً از وضعیت دو یا سه نفر دیگر از پرسنلی که دچار حادثه شده‌اند خبری نیست.

کلیدواژه: