تیتر ۲۰

آزادی قدیمی ترین زندانی غیرعمد خراسان شمالی

در مجموع به نیت ۱۴ معصوم و دهه مبارک فجر امروز ۱۴ زندانی این شهرستان نیز آزاد شدند که از این تعداد ۱۲ نفر به علت جرائم عمد و ۲ نفر نیز جرائم غیرعمد زندانی بودند.

کلیدواژه: