تیتر ۲۰

استقرار امدادگران در گمرک دوغارون/ خسارت جانی انفجار در مرز ایران و افغانستان اعلام نشده

تاکنون گزارشی از خسارت جانی این رخداد در هیچ سطحی در داخل خاک ایران اعلام نشده لذا همه اقدامات امدادی صرفا با نگاه پیشگیرانه در حال انجام است.

کلیدواژه: