تیتر ۲۰

توقیف کشتی غیرمجاز صید ترال در گناوۀ بوشهر

یک شناور دیگر نیز که همراه با شناور توقیف شده در حین صید متواری شده بود،  ناخدای آن توسط دریابانی دستگیر شده‌است.

کلیدواژه: کشتی