تیتر ۲۰

سرقت نرده‌های ساحل کارون در خرمشهر

خاموشی‌های اخیر این فرصت را برای سارقان فراهم کرد تا بخشی از حفاظ و نرده‌های آهنی بلوار ساحلی خرمشهر را سرقت کنند.

کلیدواژه: