تیتر ۲۰

سقوط یک سارق از ساختمان در جوادیه تهران (فیلم)

سارق یک منزل در محله جوادیه تهران هنگام فرار از دست زن صاحبخانه از طبقه سوم به پایین پرت شد و جان باخت.

کلیدواژه: