تیتر ۲۰

برآورد اولیه: تخریب 20 تا 40 درصد بناها در سی سخت و روستاهای اطراف/آماده باش کامل هلال احمر 6 استان

در دقایق اولیه وقوع زمین لرزه 40 نیروی ارزیاب با بکارگیری 12 دستگاه خودرو از شهر یاسوج و استان اصفهان به منطقه اعزام شدند و بر اثر وقوع این زمین لرزه 147 روستا و یک شهر تحت تاثیر بودند.

کلیدواژه: