تیتر ۲۰

ریزش معدن منگنز در قم / 3 کارگر زیر آوار محبوس شدند

پس از رسیدن تیم ارزیاب و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد سه کارگر در زیر آوار که بر اثر ریزش معدن ایجاد شده بود، محبوس شدند.

کلیدواژه: قم