تیتر ۲۰

کرمانشاه/ قطع انگشتان دستِ نوجوان حین ساختن ترقه

نوجوان 14 ساله ای در منزل مسکونی خود مشغول ساخت مواد منفجره برای چهارشنبه آخرسال بوده که ناگهان در دستان وی منفجر می شود.

کلیدواژه: