تیتر ۲۰

معاون‌ و عضو سابق هیات مدیره منطقه آزاد اروند بازداشت شد

پیش‌تر اسماعیل زمانی مدیرعامل این سازمان نیز با اتهامات مشابه (فساد اقتصادی)بازداشت شده بود.

کلیدواژه: