تیتر ۲۰

خوزستان/ آب آوردن از رودخانه، جان‌ میثم 14 ساله را در باغملک گرفت

زنان و کودکان ساکن در این مناطق ناچارند‌ از طریق کوله بری‌ یا چارپایان‌ آب را از رودخانه و یا چاه به محل زندگی منتقل‌ کنند و در مسیر تامین آب تا کنون بارها شاهد اتفاقاتی برای اهالی این مناطق بوده‌ایم.

کلیدواژه: