تیتر ۲۰

لرستان/ اهدای اعضای بدن پدر به 3 بیمار زندگی دوباره داد

اعضای مرحوم گوهری که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده به سه نفر اهدا شد.

کلیدواژه: