تیتر ۲۰

۱۳ مصدوم در پی زلزله ۴.۵ ریشتری سی سخت

کلیدواژه: زلزله