تیتر ۲۰

رشت/ پلیس جلوی خودکشی جوان ۱۸ساله را گرفت

این فرد قصد خودکشی با پریدن از بالای پل عابر پیاده میدان گاز شهرستان رشت داشت

کلیدواژه: پلیس