تیتر ۲۰

اهواز/ بخشش اعدامی پای چوبه دار

۹ سال پیش بین ۲ خانوار در اهواز بر سر اختلافات قدیمی درگیری رخ می‌دهد که در این نزاع ۱ نفر به قتل می‌رسد و همین حادثه منجر به ایجاد اختلافات شدید شده بود.

کلیدواژه: