تیتر ۲۰

استارشیپ SN10: انفجار پس از فرودی موفق

هدف اسپیس ایکس از ابداع استارشیپ این است که انسان‌ها و محموله‌های ضروری را به ماه، مریخ و سایر مقاصد دوردست بفرستد.

کلیدواژه: